Strona główna » Pracownie przedmiotowe » Mazowiecki Program Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych

Bezpłatny dostęp na 30 dni

 • Bezpłatny dostęp do platformy Didakta

Kontakt

 • Systemy Multimedialne
  ul.Swojczycka 82
  51-502 Wrocław
  NIP: 899-100-24-63
 • E-mail:sm@sm.edu.pl
 • Telefon602-227-506
  (71) 787 97 97
  (71) 787 97 96
 • Godziny działania sklepuGodziny pracy od pn. do pt. od 8.00 -16.00.
alt

Mazowiecki Program Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych

Data dodania: 31-03-2020

Nowoczesna pracownia w Twojej szkole!


10 mln zł na doposażenie pracowni przedmiotowych w woj. mazowieckim.
Nawet 70 tys. zł na szkołę.Zarząd Województwa Mazowieckiego 10 marca 2020 r. ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków
do „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych”.


     
      Program
 zakłada udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej na realizację zadań polegających na modernizacji lub utworzeniu nowych szkolnych pracowni przedmiotowych w jednostkach oświaty. Pomocą finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego mogą zostać objęte zadania realizowane w szkołach/zespołach szkół, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?


Zadanie może polegać na modernizacji lub utworzeniu nowych szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym w szczególności:

 1. informatycznych;
 2. językowych;
 3. biologicznych;
 4. chemicznych;
 5. geograficznych;
 6. przyrodniczych;
 7. fizycznych;
 8. przedmiotów zawodowych.

Jakie musi być niezbędne wyposażenie pracowni?


W celu zapewnienia wysokich standardów oraz zastosowania nowoczesnych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK), każda pracownia musi być wyposażona w przynajmniej jedno z poniżej wymienionych urządzeń wraz z pakietem oprogramowania do wspomagania nauki danego przedmiotu:

 1. stanowiska komputerowe;
 2. tablicę multimedialną;
 3. monitor interaktywny;
 4. tablicę dotykową.

Pracownie mogą być dodatkowo wyposażone w tablety lub laptopy dla uczniów oraz sprzęt mobilny dla nauczycieli, umożliwiający prowadzenie zajęć lekcyjnych w terenie.

 

Wysokość dofinansowania

 

Dofinansowanie zadania w ramach programu może wynieść do 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania i nie może przekroczyć kwoty 70 tys. zł. Minimalny wkład własny jednostki samorządu terytorialnego musi wynosić 40% kosztów kwalifikowalnych.


Wnioski należy składać do 15 kwietnia br.W związku ze stanem epidemii w Polsce i w celu sprawniejszego rozpatrywania wniosków, należy je składać zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie i dodatkowo przesłać skany dokumentów na adres: edukacja@mazovia.pl.

 

Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Pracownie przedmiotowe