Strona główna1 » Pomoc i Serwis

Kontakt

 • Systemy Multimedialne
  ul.Swojczycka 82
  51-502 Wrocław
  NIP: 899-100-24-63
 • E-mail:sm@sm.edu.pl
 • Telefon602-227-506
  (71) 787 97 97
  (71) 787 97 96
 • Godziny działania sklepuGodziny pracy od pn. do pt. od 8.00 -16.00.
alt

Pomoc i SerwisPROCEDURA PRZYJĘCIA NAPRAWY SERWISOWEJ1.    Należy wypełnić „Elektroniczny formularz zgłoszenia” zaznaczyć opcję "Zapoznałem/am się z Procedurą Przyjęcia Naprawy                            serwisowej" i kliknąć "wyślij"

2.    Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się ze wskazaną osobą w formularzu w celu poinformowania o procedurze serwisowej.

3.    W zależności od opisu usterki udostępniamy WEB Serwis, Instruujemy telefonicznie, przyjeżdżamy na miejsce naprawy lub                              wysyłamy kuriera po uszkodzony sprzęt.

4.    W przypadku wsparcia telefonicznego prowadzone rozmowy są rejestrowane.

5.    W przypadku naprawy niesklasyfikowanej, jako naprawa gwarancyjna bądź po upływie gwarancji kontaktujemy się ze wskazaną                    osobą w formularzu w celu poinformowania o kosztach naprawy.

6.    W przypadku reklamacji nieuzasadnionej zgłaszający ponosi koszty transportu i testowania.

7.    Po wykonaniu naprawy informujemy telefonicznie lub drogą mailową osobę zgłaszającą awarię o terminie otrzymania urządzenia.

8.    Ważność zgłoszenia wynosi 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W tym czasie brak kontaktu lub odpowiedzi ze strony                                         zgłaszającego jest traktowane, jako pozytywne rozwiązanie problemu przez zgłaszającego.

9.    Firma Systemy Multimedialne nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane czynności przez zgłaszającego,                                     które mogą spowodować kolejne komplikacje bądź uszkodzenia.

10.  Należy pamiętać, aby przy odbiorze sprzętu sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera w celu upewnienia się, iż przesyłka jest                          w stanie nienaruszonym a w przypadku uszkodzenia należy wypełnić odpowiedni formularz wraz z kurierem.

 

Wybierz urządzenie:

Gwarancja: tak
nie

Opis usterki:

Nazwa zgłaszającego:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Adres:

Telefon:

Fax:

Adres mailowy:

Nazwisko osoby do kontaktu:

Telefon komórkowy opiekuna:

Nazwa urządzenia:

Model/ Typ urządzenia:

Nr seryjny:

Nr karty gwarancyjnej:

Data i Nr faktury zakupu:

Załącznik 1:

Załącznik 2:

Załącznik 3:

Potwierdzenie zapoznania się z procedurą: Zapoznałem/am się z Procedurą Przyjęcia Naprawy serwisowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu udzielenia odpowiedzi na zadane poprzez formularz pytania.

Przejdź do strony głównej